Železobetonářské práce

Firma STASELI se zabývá prováděním železobetonových monolitických konstrukcí v průmyslových objektech, stavbách občanského vybavení a bytové výstavbě.
Jedná se převážně o realizace spodních staveb, monolitické skelety, nosné i opěrné stěny, monolitické stropy, technologické objekty, čistírny odpadních vod, nádrže a řadu dalších konstrukcí. Tyto monolitické konstrukce firma provádí pomocí systémového bednění renomovaných firem působících na našem trhu. Při realizacích se opíráme o využívání moderních technologií bednění, ukládání a ošetřování betonové směsi tak, aby v každém okamžiku výstavby byly dodrženy nejvyšší požadavky na přesnost a kvalitu díla. Zajišťujeme vlastními kapacitami i výrobu betonářské oceli a zámečnických prvků.
Všechny konstrukce lze provést i jako "pohledové konstrukce". 
K monolitickým konstrukcím provádíme i další stavební práce nezbytně související, jako jsou kompletní zemní práce, izolace tepelné i proti vodě, ochranné přizdívky, dozdívky, zámečnické prvky a konstrukce, montáž prefabrikátů atd. 
Přestože hlavní náplní firmy je realizace projektů většího rozsahu, v domovském regionu se nevyhýbáme ani prováděním staveb pro drobné stavebníky jako jsou základové konstrukce a monolitické stropy na rodinných domech.

Předmět práce stavebního dozoru:
Stavební dozor zajišťuje :       1. Konzultace v oblasti projekčních prací nebo přímo provádění projekčních prací s ohledem na     zájem zákazníka s duralem na funkčnost,efektivnost a ekonomičnost zvolených řešení.        2. Kontrola správnosti projektové dokumentace před vlastním zahájením >>


Proč si najmout stavební dozor investora:
1. Již při zamyšlení nad stavebním záměrem je vždy důležitý názor odborníka, který by neměl člověk neznalý stavebního prostředí v České republice podcenit. A to už od výběru lokality s ohledem na uzemní planovaní, projektovaním stavby, prováděním , popřípadě jejím užívaním. V každé této fázi je >>


Login

Created by © 2009/14 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign